Klachtenregeling

 • Meld u klacht zo snel mogelijk bij ons.

 • We zoeken samen naar een passende oplossing.

 • Bemiddeling mogelijk via onafhankelijke geschilleninstantie SKGE

Melding van uw opmerking of klacht

Wij geven u als patiënt graag de mogelijkheid om uw opmerking of klacht bij ons neer te leggen. Onze doelstelling is om u in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen en zo doende ook op een snelle en eenvoudige wijze een oplossing te kunnen bieden. Daarnaast willen wij de informatie graag gebruiken om de kwaliteit van de geleverde huisartsenzorg binnen onze praktijk te bevorderen.

U kunt uw opmerking of klacht telefonisch of per mail melden aan onze praktijk of middels onderstaand formulier.

Komen we er samen niet uit?

Als we er samen niet uitkomen, kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Onze praktijk is daartoe aangesloten bij een erkende, onafhankelijke geschilleninstantie, de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De functionaris van het SKGE zoekt samen met u naar een oplossing voor uw klacht of probleem.

Zie ook de website van het SKGE: www.skge.nl

Meer weten?

U kunt via de onderstaande links meer lezen over:
De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De landelijke klachtenprocedure die is opgesteld door de LHV, InEen en het NHG 
(download pdf document)

Online indienen van uw opmerking of klacht

U kunt onderstaand formulier gebruiken om uw opmerking of klacht te melden. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op voor de verdere bespreking.

Uw klacht of compliment

  1. Uw naam*

  2. Uw voorletters*

  3. Uw geboortedatum*

  4. Uw telefoonnummer*

  5. Uw emailadres*

  6. Bent u bij onze huisartsenpraktijk aangemeld? JaNee

  7. Geef hieronder uw opmerking of klacht in.

   

  * Verplichte invoer. Uw aanvraag wordt via een beveiligde verbinding naar ons verstuurd. Uw opmerking of klacht zal normaal gesproken binnen 24 uur door de huisarts of assistente worden beantwoord.

  Huisartsenpraktijk Heemskerk-Maat

  Overzicht van de contactgegevens en telefoonnummers Huisartsenpraktijk Heemskerk-Maat.

  Uw klacht of compliment

  Formulier voor uw feedback en informatie over de klachtenregeling.