Afspraak op spreekuur

De assistentes zijn van 8.00 tot 17.00 telefonisch bereikbaar voor het maken van een afspraak.
(Tel: 0578 – 612 900; kies #3)

Voor het maken van afspraken voor de dag zelf willen wij u vragen zo vroeg mogelijk contact op te nemen.

Voor een reguliere afspraak wordt 10 minuten ingepland, bedoeld voor één hulpvraag voor één patiënt. Indien u van tevoren al weet dat u meerdere vragen heeft, of om een andere reden denkt meer tijd nodig te hebben, geeft dit dan door aan de assistente. Zij maakt dan eventueel een tweede afspraak voor u.

Naast de reguliere spreekuren, kunt u bij de assistentes terecht voor een aantal verrichtingen. Ook zijn er speciaal opgeleide POHers in dienst, die voor specifieke  ziektebeelden kunnen worden ingezet.

Alternatieven

Telefonisch consult

Via de assistente kunt u een telefonisch consult met de huisarts aanvragen. U wordt dan door de huisarts teruggebeld.

E-consult

Voor niet urgente vragen, waar geen lichamelijk onderzoek voor benodigd is en die geen emotionele aard hebben kunt u ook een E-consult aanvragen. Een E-consult kunt u aanvragen via het patientenportaal.

Plan een E-consult
Meer informatie over de verrichtingen

Team

Ons team, achtergrond en aanwezigheid.

Spreekuren

Meer informatie over de spreekuren.

Patiëntenportaal

Online recepten, afspraken en e-consult.

Verrichtingen

Informatie over de verrichtingen van huisarts, assistentes en POH.