Start Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

GLI

Nieuw gezondheidsprogramma GLI

Beste patiënten,

Wij zijn samen met de andere huisartsen in Epe en Oene gestart met een nieuw zorgprogramma, Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Dit programma is speciaal ontwikkeld voor mensen met risicofactoren voor hart- en vaatziekten die hun leefstijl willen verbeteren.

Gecombineerde Leefstijlinterventie is een programma dat helpt om de gezondheidsrisico’s ten gevolge van overgewicht te verminderen. Hierbij krijgt u begeleiding om gezonder te eten, meer te bewegen en u leert deze gewoontes vast te houden. Het programma duurt 2 jaar.

Het GLI programma is bedoeld voor volwassenen met een inactieve leefstijl en overgewicht, waardoor zij een matig tot sterk verhoogd risico op bijv. hart- en vaatziekten hebben. Na verwijzing van uw huisarts of medisch specialist heeft u een gesprek met de leefstijlcoach om te kijken of u voldoende gemotiveerd bent voor een 2-jarig beweegprogramma.

Zie ook de website van de gezamenlijke huisartsen in Epe en Oene .

Met vriendelijke groet,
Dokter Heemskerk-Maat.